آیا در حال ردیابی فلز در آب و یا اطراف آن هستید ؟ اگر اینطور است ، باید به دنبال یک فلزیاب زیر آب بگردید . شما برخی از فلزیاب ها را خواهید دید که مقاوم به آب هستند و زمانی که از آن‌ها استفاده می‌کنید ، زمانی که باران می‌بارد ، خوب کار می‌کنند . اما برای جستجو در زیر آب ، حتی در آب کم‌عمق ، بهتر است که یکی از آن‌ها را به طور خاص برای زیر آب بردن آب طراحی شده است.